Studenti a rodiče

Maturita

Časopis - KamPoMaturitě.cz - přijímací zkoušky, kurzy, testy, nulté ročníky (kampomaturite.cz) Na tomto odkazu naleznete všechny čísla časopisu zdarma ke stažení. Obsahuje aktuální informace kam po maturitě, nové obory a fakulty nebo rady a tipy ohledně VŠ.

Aktuální informace (CERMAT) - https://maturita.cermat.cz/

Přejeme klidnou přípravu a úspěšné složení maturitní zkoušky.


Maturitní zkoušky konané na jaře a na podzim 2023

Parametry profilových zkoušek 2022/2023 - ZDE

Nabídka a termín maturitní zkoušky 2022/2023 - ZDE

TÉMATA

Školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušky konané v roce 2022

Stáhnout

Pro vytvoření žákovského seznamu použijte tuto tabulku 

Stáhnout
Struktura ústní zkoušky z českého jazyka a literatury Stáhnout
 

TÉMATA JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Psychologie a komunikace_PS Praktické ošetřování nemocných Ošetřovatelství_PS Somatologie_PS
Chemie_LY Biologie_LY Klinická propedeutika_LY Anglický jazyk
Maturitní práce s obhajobou ústní část_LY Psychologie_LY    

MATURITNÍ PRÁCE TŘÍD LYCEA

Žádost o registraci MP 2022_2023 Stáhnout
Metodické pokyny - maturitní písemná práce Stáhnout
Kritéria hodnocení písemné maturitní práce Stáhnout
Kritéria hodnocení obhajob písemné maturitní práce Stáhnout
 

 

Maturitní zkoušky konané na jaře a na podzim 2022

Legislativními úpravami došlo ke změně maturitních zkoušek. Nově zahrnuje společná část pouze didaktický test z českého jazyka a literatury a didaktický test z cizího jazyka nebo matematiky (podle volby žáka). Aktuální informace z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) naleznete na https://maturita.cermat.cz/

Časopis - KamPoMaturitě.cz - přijímací zkoušky, kurzy, testy, nulté ročníky (kampomaturite.cz) Na tomto odkazu naleznete všechny čísla časopisu zdarma ke stažení. Obsahuje aktuální informace kam po maturitě, nové obory a fakulty nebo rady a tipy ohledně VŠ.

Přejeme klidnou přípravu a úspěšné složení maturitní zkoušky.


Přihlašování žáků k maturitní zkoušce – podzim 2022 

Pozvánky k DIDAKTICKÝM TESTŮM podzim 2022 byly žákům odeslány 16.8.2022.

Přihlášku k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období je třeba odevzdat řediteli školy do 25. června 2022.

Formulář přihlášky obdrží každý žák maturitního ročníku v první týden v červnu daného školního roku. Žák formulář vyplní a odevzdá nejpozději 25. června 2022. Doporučení školského poradenského zařízení je platné z jarního zkušebního období. Vyplněná přihláška bude zaevidována do centrálního registru. Žák poté obdrží Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce, a to nejpozději do 5. července 2022. Výpis z přihlášky žák důkladně zkontroluje a případné nesrovnalosti ve výpisu oznámí do 5 dnů řediteli školy.

Přihlášku lze stáhnout ZDE

Termíny k maturitní zkoušce - zkušební období PODZIM 2022 ZDE


Přihlašování žáků k maturitní zkoušce – jaro 2022 

  • V termínu od 15. listopadu do 1. prosince 2021 je možné podat přihlášku k jarnímu termínu maturitní zkoušky. 
  • Žáci aktuálních čtvrtých ročníků dostanou přihlášku prostřednictvím svého třídního učitele. 

Pokyny

Pokyn ředitele školy k maturitním zkouškám ve školním roce 2021–2022

Termíny k maturitní zkoušce - zkušební období PODZIM 2022 ZDE

Důležité termíny k maturitní zkoušce ZDE

Maturitní práce tříd lycea:

Žádost o registraci MP 2021_2022

Stáhnout

Metodické pokyny - maturitní písemná práce

Stáhnout

Kritéria hodnocení písemné maturitní práce

Stáhnout

Kritéria hodnocení obhajob písemné maturitní práce

Stáhnout

Kritéria hodnocení MZ:

Kritéria hodnocení PMZ_ZA

Stáhnout
Kritéria hodnocení profilových zkoušek Stáhnout
Kritéria hodnocení profilové části MZ z ČJL Stáhnout
Kritéria hodnocení profilové části MZ z ANJ (cizí jazyk) Stáhnout

TÉMATA

Školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušky konané v roce 2022

Stáhnout

Pro vytvoření žákovského seznamu použijte tuto tabulku 

Stáhnout
Struktura ústní zkoušky z českého jazyka Stáhnout

TÉMATA JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Psychologie a komunikace, Psychologie Praktické ošetřování nemocných Ošetřovatelství Somatologie
Chemie_LY Biologie_LY Klinická propedeutika_LY Anglický jazyk
Maturitní práce s obhajobou ústní část