Uchazeči o studium

O přijímacím řízení

Zaregistrujte se na Akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář.
Podrobnosti a online registraci najdete na vzdelavani.agel.cz

Pro školní rok 2023/2024 vyhlašuje AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o. přijímací řízení:

Škola v Českém Těšíně

Obor vzdělání Forma Kód oboru Délka studia Počet přijímaných žáků
Praktická sestra denní 53-41-M/03 4 roky 64
Zdravotnické lyceum denní 78-42-M/04 4 roky 25

Škola v Ostrava

Obor vzdělání Forma Kód oboru Délka studia Počet přijímaných žáků
Praktická sestra denní 53-41-M/03 4 roky  32
Laboratorní asistent denní 53-43-M/01 4 roky 15

Jednotná přijímací zkouška ve výše uvedených termínech bude konána na adrese:

  • Pro uchazeče škola Ostrava: ul. Antošovická 107/55, 711 00 Ostrava-Koblov
  • Pro uchazeče škola Český Těšín: ul. Slovenská 1, 737 01 Český Těšín 

Informace pro ukrajinské uchazeče 

Informace pro uchazeče, kterým byla poskytnuta ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

Úpravy podmínek přijímacího řízení | Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)


Příjímací řízení konané v roce 2023

Nově stanovené termíny řádných a náhradních termínů jednotné přijímací zkoušky:

První řádný termín 13. 4. 2023
Druhý řádný termín 14. 4. 2023
První náhradní termín 10. 5. 2023
Druhý náhradní termín 11. 5. 2023

Výsledky a hodnocení uchazečů o studium včetně seznamu přijatých uchazečů bude zveřejněno na webu školy. Současně bude tato informace zveřejněna, vyvěšena při vstupu do budovy školy.

Pozvánka ke školní přijímací zkoušce bude uchazečům zaslána nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky.

Poučení o zápisovém lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.


Prosíme uchazeče, aby přihlášky, zasílali na adresu místa školy, kde se hlásí.

Do Českého Těšína na adresu:

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o.
Slovenská 1911/1
737 01 Český Těšín

Do samotné přihlášky pod název školy prosím doplňte, že se jedná o školu v Ostravě nebo o školu v Českém Těšíně, podle toho, kam se hlásíte.