Studenti a rodiče

Stipendijní program

Stipendijní program – PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM 2022/2023

Cílem je odměnit vynikající žáky za jejich studijní výsledky a motivovat do další práce i ostatní žáky školy tak, aby se odpovědně připravovali na své budoucí povolání.

Kritéria a podmínky poskytování prospěchového stipendia:

  • Stipendium je poskytováno žákům denního studia všech maturitních oborů
  • Podání žádosti na předepsaném formuláři a splnění kritérií poskytování stipendia
  • Proplácení probíhá v aktuálním pololetí školního roku, počínaje II. pololetím prvního ročníku studia (únor - červen + září - leden)
  • V případě absence žáka v aktuálním měsíci více jak 10 pracovních dnů, nebude stipendium v uvedeném měsíci vyplaceno
  • Stipendium je vypláceno měsíčně a je zasíláno žákům na jejich účet

Výše prospěchového stipendia

Průměrný prospěch bez známky z chování:

1,0 - 1,20 400,-Kč
1,21 - 1,35 300,-Kč
1,36 - 1,50 200,-Kč

Pro akademický rok 2022/2023 společnost AGEL a.s. opět vypisuje pro studenty vybraných studijních oborů STIPENDIJNÍ PROGRAM AGEL.

Proč vstoupit do stipendijního programu společnosti AGEL?
  • Síť kvalitních zdravotnických zařízení po celé ČR (student si vybere, ve kterém zařízení chce do stipendijního programu nastoupit s možností přestupu)
  • Kratší doba závazku než u jiných programů na trhu
  • Výhodné podmínky - cena i délka vyplácení
  • Garance uplatnění po ukončení studia
  • Individuální přístup dle oboru a zájmu studenta

STIPENDIJNÍ PROGRAM pro studenty Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy AGEL

Typ školy

Ročník

Výše stipendia

Dělka vyplácená v měsících

Délka závazku

VOŠZ

2.

4.500,- Kč

12

3 roky

3.

5.000,- Kč

10

SZŠ

3.

3.500,- Kč

12

2 roky

4.

5.000,- Kč

10

Více informací naleztene ZDE.

KONTAKT:
Pro bližší informace a přihlášení do Stipendijního programu AGEL kontaktujte vedení školy nebo personální oddělení společnosti AGEL a.s.:
email: studenti@agel.cz
tel.: 582 315 926

Pavlišová Klára, mob: 601 158 700