Uchazeči o studium

Aktuality k přijímacímu řízení

PŘIJÍMÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA