Obor Zdravotnické lyceum

Studijní obor: Zdravotnické lyceum
Kód oboru: 78-42-M/04
Typ studia: denní čtyřleté
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Počet otevíraných tříd: 1 třída

Leták oboru ke stažení

Popis studia

  • Čtyřleté denní studium pro absolventy základních škol ukončené maturitní zkouškou.
  • Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě, projevující se rozšířenou výukou předmětů (jako např. chemie, fyzika, latinský jazyk, cizí jazyk), a dále odborných předmětů (klinická propedeutika, výchova ke zdraví, první pomoc, patologie, kapitoly z chirurgie a vnitřního lékařství, mikrobiologie). Hlubší znalost vzdělávacího základu je požadovaným předpokladem pro další navazující vysokoškolské nebo vyšší odborné studium příslušného zaměření.

Profil absolventa

Absolventi oboru jsou připraveni ke studiu především zdravotnických, medicínských a farmaceutických oborů na vysokých a vyšších odborných zdravotnických školách dále na fakultách připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky.