O škole

Charakteristika školy

  • AGEL Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola s.r.o. má za cíl podílet se na kvalitní přípravě nelékařského zdravotnického personálu a přispívat k jeho stabilizaci ve zdravotnických zařízeních..
  • Škola vznikla na základě stálého a prohlubujícího se nedostatku zdravotnického personálu v České republice.
  • Vzhledem k zázemí, které je poskytováno skupinou AGEL, jež je dlouhodobým provozovatelem nemocnic, poliklinik, lékáren, laboratoří a dalších společností, rádi poskytneme možnosti zajištění zaměstnání v rámci skupiny AGEL.
  • Cílem školy je vychovávat všeobecné sestry. Proto jsme rádi, že jsme mohlli naplnit naši vizi a  rozšířit vzdělávání o obor diplomovaná všeobecná sestra na vyšší odborné škole, díky čemuž budeme schopni připravovat kvalitní sestry pro výkon svého povolání.