Uchazeči o studium

Výsledky přijímacího řízení

Výsledková listina přijímacích zkoušek pro školní rok 2023/2024

Obor Praktická sestra - výsledky ke stažení ZDE

Obor Zdravotnické lyceum - výsledky ke stažení ZDE

Obor Praktická sestra - 2. kolo - výsledky ke stažení ZDE


Výsledky a hodnocení uchazečů 

Přehled uchazečů podle pořadí bude zveřejněn v budově školy a na webových stránkách školy pod registračním číslem nejpozději dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem (Centrum musí předat výsledky škole do 28. dubna 2023). 

Rozhodnutí o přijetí oznámí škola zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách školy a na budově školy (rozhodnutí o přijetí se nezasílá). 

Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů (dopisem s dodejkou). 


Zápisový lístek: 

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí do 10 pracovních dnů od oznámení - zveřejnění výsledků, potvrdit úmysl vzdělávat se na naší škole odevzdáním zápisového lístku (vydává ZŠ, uchazečům z jiných než základních škol Krajský úřad dle místa trvalého pobytu), v případě, že zápisový lístek nebude ve stanovené lhůtě odevzdán, vzdává se uchazeč práva na přijetí a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. 

Zápisové lístky přijímáme na sekretariátu školy během jeho provozní doby - ke stažení zde


 

Informace o odvolání 

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (v případě rozhodnutí o nepřijetí) a 3 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (v případě rozhodnutí o přijetí). Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává ve dvojím vyhotovení. Odvolání musí být podáno na formuláři v uvedeném znění (vzor ke stažení zde) až po obdržení rozhodnutí o nepřijetí.