Uchazeči o studium

Přihláška

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 

  • Podmínky a kritéria pro přijetí uchazečů ZDE

 


Formulář příhlášky 

Přihláška ke stažení ZDE

  • Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku (vytvoří 2 stejnopisy).
  • Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání