Uchazeči o studium

Pro školní rok 2019/ 2020 bude AGEL Střední zdravotnická škola otevírat tyto obory:

Škola v Ostravě- Koblově

Škola v Českém Těšíně

Další postup v přijímacím řízení po uveřejnění výsledků přijímacího řízení

V souladu s právními předpisy jsme 29. dubna 2019  v 7,00 hod. zveřejnili seznam přijatých uchazečů. Seznam je vyvěšen na vchodu do budovy školy  a zveřejněn na https://szs.agel.cz. Přijatí uchazeči jsou zveřejněni pod evidenčními čísly, která jim byla zaslána na pozvánce. Tímto zveřejněním se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

Pokud se najdete v seznamu přijatých uchazečů:

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole musíte potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění. Nejpozději 15. května musíte zápisový lístek doručit přímo do školy nebo podat na poště. Pokud tak neučiníte, právní účinky rozhodnutí zanikají a Vaše místo bude postoupeno dalšímu uchazeči. Zápisový lístek můžete uplatnit jen jednou. Pouze v případě, že jste na jinou školu přijati na základě odvolání, jej můžete vzít zpět.

Je velmi důležité, abyste nám dodali vyplněný a podepsaný zápisový lístek co nejdříve, aby ostatní uchazeči, kteří skončili „pod čarou“, nebyli příliš dlouho v nejistotě.

Pokud nechcete na naši školu nastoupit (tj. zápisový lístek uplatníte na druhé zvolené škole), uvítáme, kdybyste nám tuto informaci oznámili na email info@szs.agel.cz. Uvolníte tak místo těm, kteří neměli takové štěstí, skončili „pod čarou“ a mají o studium na naší škole zájem.

Pokud se nenajdete v seznamu přijatých, ale o studium u nás velmi stojíte:

Vzhledem k možnosti podat si přihlášku na dvě školy, není zpočátku jasné, který uchazeč skutečně na naši školu nastoupí. Není tedy důvod k panice.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům zasláno doporučeně poštou do tří dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Při nedoručení se rozhodnutí ukládá po dobu 10 kalendářních dnů na poště, pak je považováno za doručené. Pokud máte skutečný zájem o studium na naší škole, je nezbytné se odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí, a to do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (musíte mít rozhodnutí o nepřijetí v rukou).

Odvolání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč.

Odvoláním umožníte, abychom Vás případně přijali na místa, která uvolní původně přijatí uchazeči, kteří však na naši školu nenastoupí. Samozřejmě, že i v přijímání na odvolání musíme postupovat podle Vašeho umístění na „výsledkové listině“ přijímacího řízení. I v případě, že jste níž „pod čarou“, může přijetí na naši školu nakonec vyjít.

O postupu vyřizování odvolání vás budeme průběžně informovat na https://szs.agel.cz/ v oddíle Uchazeči o studium.

Pokud se nenajdete v seznamu přijatých, ale o studium u nás vlastně nestojíte:

Nemá smysl podávat odvolání, je to jen zbytečná administrativní zátěž a blokujete místo skutečným zájemcům. Dejte nám i v tomto případě prosím vědět, velmi to pomůže uchazečům, kteří čekají na výsledek odvolání.