Novinky

Aktuální informace k epidemiologické situaci vzhledem k výuce od 12.3.2020

Vláda ČR schválila ve čtvrtek 12. 3. 2020 vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav byl vyhlášen na dobu 30 dnů. Provoz školy po dobu nouzového stavu: V souvislosti s uzavřením škol a s realizací aktuálních preventivních protiepidemiologických opatření je omezen provoz školy: sekretariát Po-Pá 8.00 – 12.00 hodin

V případě potřeby kontaktujte:
Ostrava - Mgr. A. Panáková: 727 821 809
Český Těšín - PhDr. K. Delongová: 721 055 20

Aktuální informace o situaci naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz.

Žádáme žáky a rodiče, aby sledovali aktuálně zveřejňované informace na webu školy nebo zasílané prostřednictvím školního systému Bakalář.
Žáci jsou povinni i nadále si plnit povinnost se vzdělávat. Komunikace mezi žáky a učiteli bude probíhat elektronickou formou.