Novinky

Studenti naší školy obdarovali ženy v Nemocnici Český Těšín

Pestrobarevné květy tulipánů rozzářily páteční den všem ženám pracujícím v Nemocnici Český Těšín, patřící do skupiny AGEL. U příležitosti Mezinárodního dne žen, který letos připadá na neděli 8. března, jim je předala pětice mladých mužů z řad studentů AGEL Střední zdravotnické a Vyšší odborné školy v Českém Těšíně. Tamní studenti se svými aktivitami pravidelně zapojují do života v místní nemocnici.

Již druhým rokem pokračuje milá tradice, jejíž smyslem je vyjádřit úctu ženám ve zdravotnictví. „Velmi si vážíme milého gesta studentů a věříme, že symbolické poděkování bude pro naše zaměstnankyně odměnou i zpestřením všedních dní a symbolickým oceněním jejich celoživotní obětavosti, kterou s sebou role ženy nese,“ míní Mgr. Alice Ručková, MBA, členka představenstva českotěšínské nemocnice, která doprovázela studenty u předávání květin.

Pacientky a klientky na Oddělení odborné ošetřovatelské péče, Oddělení následné péče a Sociální služby také nepřijdou zkrátka, ačkoliv v nemocnici platí zákaz návštěv. „Zprostředkovaně jim předáme aspoň papírová přáníčka od dětí z MŠ v podobě kytiček, kterých bude celkem padesát kusů. Původní plán byl poděkovat živou květinou i pacientkám, ale s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci jsme od toho upustili,“ doplnila Mgr. Alice Ručková, MBA.

Úzká spolupráce AGEL Střední zdravotnické a vyšší odborné školy s českotěšínskou nemocnicí trvá od samotného vzniku školy. „Rádi pomáháme s organizací akcí nemocnice jako je například Den pro ženy v březnu či Den otevřených dveří nemocnice koncem května, kde budeme mít stánek a také budeme pomáhat s organizací. Stejně jako je tradicí naše účast na Těšínské osmičce, kde pravidelně pomáháme a účastníme se se studenty a pedagogy školy programu. Celoročně organizujeme aktivity pro hospitalizované seniory jako je Den seniorů, Mikuláš, vánoční a povánoční koledování a ve spolupráci s mezinárodní humanitární organizací ADRA pořádáme již druhým rokem dobrovolnický program Setkavárna,“ vyjmenovává zástupkyně ředitele českotěšínské zdravotnické školy PhDr. Karin Delongová.

Smyslem je zapojit studenty do života nemocnic skupiny AGEL, motivovat je ke studiu na AGEL Střední zdravotnické a vyšší odborné škole, poznávat zdravotnické pracovníky, se kterými už příští školní rok budou spolupracovat v rámci odborné praktické výuky. Snahou je také budovat loajalitu a soudržnost s potencionálním zaměstnavatelem.