Novinky

Beseda s emeritním profesorem Johnem Scharffenbergem z Kalifornie

V polovině května se ve škole v Českém Těšíně konala mimořádná přednáška na téma Prevence civilizačních chorob a zdravý životní styl. Přednášet přijel emeritní Prof. John Scharffenberg MD, MPH, který přijel až z Kalifornie, kde žije a přednáší na Loma Linda Universitě. Prezentoval velmi poutavým a zajímavým způsobem důležitá fakta týkající se péče o zdraví a prevence civilizačních chorob. Prezentoval i pomocí edukačních materiálů, které žáci obdrželi na památku jako učební materiál.

Dozvěděli jsme se, jaká je síla médií ohledně falešné reklamy, které potraviny prospívají našemu zdraví a které naopak škodí.Ověřili jsme si i již známé poznatky, že pohyb je nesmírně prospěšný pro naše tělo a pozitivně přispívá našemu zdraví. Náš zahraniční host apelovat i na naše žáky, aby s preventivními návyky týkajících se našeho zdraví, začali již od mladého věku, aby si je osvojili a našly pravidelné místo v jejich životě. Sám pan profesor má 96 let, je velmi vitální, veselý a pozitivní. Jeho optimismus je velmi nakažlivý. Informoval nás o svém životním stylu a stravovacích návycích.

Žáci i pedagogové hodnotí tuto akci jako velmi přínosnou a aktuální pro dnešní dobu. Mimo jiné si žáci i pedagogové mohli procvičit angličtinu, ve které pan profesor přednášel.