Novinky

Projektový den dle hesla "Škola hrou"

Dne 17. 4. proběhl v těšínské škole Projektový den. Zapojily se do něj obě třídy, které byly rozděleny do několika skupin a střídali se v aktivitách, které pro ně připravili vyučující.

Na Zdravotnické laboranty čekaly úkoly z angličtiny, dějepisu, občanské nauky a českého jazyka- vše formou aktivizačních metod, hrou. Mimo to absolvovali laboratorní práce z biologie a chemie, takže si vyzkoušeli nejrůznější pokusy, například izolaci DNA. Pro Zdravotnické asistenty byly připraveny soutěže v úpravě lůžek, přičemž hodnocení bylo založeno na mnoha kritériích (čas, postup, příprava pomůcek, prevence nozokomiálních nákaz…) a taktéž laboratorní práce z chemie a biologie – na základě jednoduchých pokusů studenti izolovali DNA.
A jelikož se blížily Velikonoce, připravili učitelé pro všechny velikonoční překvapení. Studenti hledali v okolí školy velikonoční čokoládová vajíčka.

Den to byl velmi pestrý a zábavný a dle hesla učitele národů "Škola hrou" přinesl žákům mnoho nových poznání.