Novinky

Zdravotnictví v Saudské Arábii

O tom, jak funguje ošetřovatelská péče a zdravotnictví v Saudské Arábii nám přijela představit sestřička třineckého oddělení ARO nemocnice Podlesí, která v této zemi strávila celý rok a přivezla si neocenitelné zkušenosti. A žáci ani nedutali.

A jaký je rozdíl v práci zdravotníka? V Saudské Arábii musí zdravotníci respektovat náboženství pacientů a ošetřovatelská a lékařská péče se vždy podřizuje náboženským rituálům. České sestřičky jsou zde velmi oblíbené díky svým znalostem v odborné péči o nemocné.  Na odděleních české zdravotní sestry často spolupracuji s Filipínkami a Afričankami a multikulturně se podílejí na péči o pacienty. A jak besedu hodnotí zástupkyně ředitele? "Beseda byla velmi zajímavá a podnětná. Žáci, ale i my učitelé jsme měli spoustu otázek a téma nás zcela pohltilo," zhodnotila akci Karin Delongová.