Novinky

The Last Wish

V pátek 25. ledna dopoledne se v prostorách českotěšínského kina uskutečnilo divadelní představení, jehož se zúčastnili všichni učitelé i pedagogové naší školy.

Představení zcela vyhovovalo učebním osnovám, protože šlo o anglicky hraný text. Hra se jmenovala „The Last Wish“ a jednalo se o autorské představení, o komediální skeč divadla malých forem. Ještě několik týdnů před samotným představením byla naše škola obeslána studijním materiálem, obsahujícím vybranou slovní zásobu, se kterou byli studenti obeznámeni, takže nic nebránilo snadnému porozumění mluveného textu.

Domnívám se, že tato kulturní akce byla přínosná. Navíc herci předvedli živé a nápadité představení, které mělo velice kladný ohlas u studentů. Velkou přednost podobných akcí vidím hlavně v seznámení se s živou hovorovou angličtinou, která se běžně v učebnicích nevyskytuje, ale pro běžnou konverzaci je důležitá. A jelikož byla hra vtipná a zábavná, mohla povzbudit zájem o tento cizí jazyk.