Novinky

Beseda se skotskou rodilou mluvčí

Jak oživit jinak běžnou výuku angličtiny? Třeba sympatickou rodilou mluvčí, která do Českého Těšína zavítala až ze skotského Glasgow. Byla jí slečna Kim Scott a s žáky toho stihla hodně.

11. října tak měli žáci opět výuku o něco pestřejší. V rámci dvou vyučovacích hodin vedla Kim Scott rozhovory se studenty zdravotnického lycea i zdravotnickými asistenty, uskutečnila několik pohybových her, kladly se otázky a dávaly odpovědi.
Beseda se setkala mezi studenty s ohlasem a ještě o přestávce zůstávali v kroužku a povídali si s ní.