Uchazeči o studium

Požadavky k přijímacím zkouškám

Zdravotnické lyceum

  • písemný test z českého jazyka 
  • průměrný prospěch ze ZŠ (pololetní vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku)
  •  (podrobně v  kritériích, která zveřejníme do 31. 1. na webu školy)

Praktická sestra

  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu daného oboru
  • písemný test z českého jazyka 
  • průměrný prospěch ze ZŠ (pololetní vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku)
  • (podrobně v  kritériích, která zveřejníme do 31. 1. na webu školy)

Další obecné informace

  • Termín pro odevzdání přihlášek: nejpozději 1. 3. 2021

Zdravotní posudek 

Informace o zdravotní způsobilosti uchazečů o studium. Stáhnout formulář.