Uchazeči o studium

Požadavky k přijímacímu řízení

Požadavky k přijímacímu řízení na SŠ

Zdravotnické lyceum

  • průměrný prospěch ze ZŠ (pololetní a závěrečné vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku)
  • (podrobně v  kritériích)

Praktická sestra

  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu daného oboru
  • průměrný prospěch ze ZŠ (pololetní a závěrečné vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku)
  • (podrobně v  kritériích)

Další obecné informace

  • Termín pro odevzdání přihlášek: nejpozději 1. 3. 2023

Zdravotní posudek 

Informace o zdravotní způsobilosti uchazečů o studium. Stáhnout formulář.